Nauczyciele i wychowawcy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

WYCHOWAWCY

Rok szkolny 2016/2017

1A - technik mechatronik - Anna Woźniak
1B - technik mechanik - Beata Dąbrowska
1C - technik elektronik i technik teleinformatyk - Krystyna Baran
1D - technik informatyk - Sebastian Woźniak
1E - technik informatyk - Zbigniew Świtalski
1F - technik cyfrowych procesów graficznych - Joanna Werbińska

2A - technik mechatronik - Joanna Ignasiak
2B - technik mechanik - Marcin Szymczak
2C - technik teleinformatyk i technik elektronik - Olga Miedzianowska
2D - technik informatyk - Katarzyna Reszke
2E - technik informatyk - Aneta Kolańczyk
2F - technik cyfrowych procesów graficznych - Roman Kościelak

3A - technik mechatronik - Joanna Górska-Wilk
3B - technik elektronik - Marta Giergenis-Lemańsaka
3C - technik teleinformatyk i technik mechatronik - Tomasz Chołys
3D - technik informatyk - Romana Czech
3E - technik informatyk - Bogusław Kowalski
3F - technik cyfrowych procesów graficznych - Agnieszka Kowalczyk

4A - technik mechatronik - Alina Staniewska
4B - technik elektronik - Beata Wicenciak
4C - technik teleinformatyk i technik mechanik - Karolina Olczak
4D - technik informatyk - Szymon Wilk
4E - technik cyfrowych procesów graficznych - Joanna Redlich-Lebioda

1 września 2016

NAUCZYCIELE

Rok szkolny 2016/2017

Krystyna Baran - matematyka i przedmioty zawodowe elektroniczne
k.baran@zste.kalisz.pl

Anna Barna - biblioteka
a.barna@zste.kalisz.pl

Zygmunt Bartolik - przedmioty zawodowe elektroniczne
z.bartolik@zste.kalisz.pl

Tomasz Bezen - wychowanie fizyczne
t.bezen@zste.kalisz.pl

Tomasz Chołys - przedmioty zawodowe teleinformatyczne i elektroniczne
t.cholys@zste.kalisz.pl

Romana Czech - język niemiecki
r.czech@zste.kalisz.pl

Beata Dąbrowska - język niemiecki
b.dabrowska@zste.kalisz.pl

Aleksandra Far - język angielski
a.far@zste.kalisz.pl

Izabela Fietkiewicz-Paszek - język niemiecki
i.paszek@zste.kalisz.pl

Joanna Fiszbach - przedmioty zawodowe informatyczne i graficzne
j.fiszbach@zste.kalisz.pl

Wiesław Furmaniak - przedmioty zawodowe elektroniczne i informatyczne
w.furmaniak@zste.kalisz.pl

Marta Giergenis-Lemańska - biologia, wychowanie do życia w rodzinie, geografia
m.lemanska@zste.kalisz.pl

Joanna Górska-Wilk - matematyka
j.wilk@zste.kalisz.pl

ks. Rafał Grzęda - religia
r.grzeda@zste.kalisz.pl

Joanna Ignasiak - język angielski
j.ignasiak@zste.kalisz.pl

Waldemar Jamroszczyk - przedmioty zawodowe graficzne
w.jamroszczyk@zste.kalisz.pl

Ewa Jankowska  - język niemiecki
e.jankowska@zste.kalisz.pl

Anna Jaworska - matematyka
a.jaworska@zste.kalisz.pl

Michał Józefiak - przedmioty zawodowe elektroniczne, teleinformatyczne i informatyczne
m.jozefiak@zste.kalisz.pl

ks. Witold Kałmucki - religia
w.kalmucki@zste.kalisz.pl

Henryk Klamka - przedmioty zawodowe informatyczne
h.klamka@zste.kalisz.pl

Aneta Kolańczyk - język polski, wiedza o kulturze
a.kolanczyk@zste.kalisz.pl

Roman Kościelak - przedmioty zawodowe graficzne
r.koscielak@zste.kalisz.pl

Agnieszka Kowalczyk - język angielski
a.kowalczyk@zste.kalisz.pl

Bogusław Kowalski - przedmioty zawodowe informatyczne i graficzne, fizyka
b.kowalski@zste.kalisz.pl

Ewa Krzemińska - chemia, fizyka
e.krzeminska@zste.kalisz.pl

Anna Kuczyńska - pedagog szkolny
a.kuczynska@zste.kalisz.pl

Mariusz Kulawinek - wychowanie fizyczne
m.kulawinek@zste.kalisz.pl

Aneta Leńska - matematyka
a.lenska@zste.kalisz.pl

Robert Leśniewski - przedmioty zawodowe graficzne
r.lesniewski@zste.kalisz.pl

Sławomir Linke - przedmioty zawodowe informatyczne
s.linke@zste.kalisz.pl

Dorota Mąkowska - przedmioty zawodowe elektroniczne
d.makowska@zste.kalisz.pl

Olga Miedzianowska - język angielski
o.miedzianowska@zste.kalisz.pl

Sławomir Mielcarek - przedmioty zawodowe teleinformatyczne
s.mielcarek@zste.kalisz.pl

Anna Moczydłowska - język angielski
a.moczydlowska@zste.kalisz.pl

Beata Nowacka - historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
b.nowacka@zste.kalisz.pl

Ewelina Nowakowska - język angielski
e.nowakowska@zste.kalisz.pl

Maciej Nowakowski - wychowanie fizyczne
m.nowakowski@zste.kalisz.pl

Janusz Okuniewski - przedmioty zawodowe mechaniczne
j.okuniewski@zste.kalisz.pl

Karolina Olczak - język polski
k.olczak@zste.kalisz.pl

Mariusz Pawlak - przedmioty zawodowe teleinformatyczne i informatyczne
m.pawlak@zste.kalisz.pl

Beata Pilich - religia
b.pilich@zste.kalisz.pl

Sławomir Przybyłek - przedmioty zawodowe informatyczne
s.przybylek@zste.kalisz.pl

Joanna Redlich-Lebioda - język angielski
j.lebioda@zste.kalisz.pl

Katarzyna Reszke - historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
k.reszke@zste.kalisz.pl

Alina Staniewska - matematyka
a.staniewska@zste.kalisz.pl

Grzegorz Staniewski - wychowanie fizyczne, bhp
g.staniewski@zste.kalisz.pl

Artur Sysiak - przedmioty zawodowe elektroniczne
a.sysiak@zste.kalisz.pl

Zbigniew Świtalski - edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne
z.switalski@zste.kalisz.pl

Marcin Szymczak - przedmioty zawodowe mechaniczne
m.szymczak@zste.kalisz.pl

Dariusz Ślawski - przedmioty zawodowe graficzne i informatyczne
d.slawski@zste.kalisz.pl

Iwona Tkacz - język niemiecki
i.tkacz@zste.kalisz.pl

Adrian Trojanowski - wychowanie fizyczne
a.trojanowski@zste.kalisz.pl

Jacek Wardęga - informatyka, przedmioty zawodowe informatyczne
j.wardega@zste.kalisz.pl

Joanna Werbińska - język angielski
j.werbinska@zste.kalisz.pl

Beata Wicenciak - język polski, wiedza o kulturze
b.wicenciak@zste.kalisz.pl

Szymon Wilk - przedmioty zawodowe informatyczne
sz.wilk@zste.kalisz.pl

Anna Woźniak - podstawy przedsiębiorczości, działalność gospodarcza, bhp
a.wozniak@zste.kalisz.pl

Sebastian Woźniak - przedmioty zawodowe informatyczne
s.wozniak@zste.kalisz.pl

Wojciech Zawadzki - przedmioty zawodowe mechaniczne i mechatroniczne
w.zawadzki@zste.kalisz.pl

1 września 2016