Politechnika Poznańska

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W dniu 28 listopada 2013 roku dyrektor mgr Małgorzata Kasprzycka i wicedyrektor mgr inż. Jacek Wardęga podpisali w Poznaniu umowę z Rektorem Politechniki Poznańskiej prof. dr. hab. inż. Tomaszem Łodygowskim o realizację projektu systemowego „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”, który będzie prowadzony w naszej szkole do 2015 roku.

Dzięki projektowi uczniowie kształcący się w zawodach technik informatyktechnik mechatronik będą uczestniczyli w laboratoriach na Politechnice Poznańskiej oraz praktykach zawodowych w wybranych zakładach pracy. Dla najlepszych uczniów w projekcie podczas wakacji przewidziano płatne staże.

Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w wielkopolskich szkołach poprzez:
- organizację praktyk i staży dla uczniów w wielkopolskich zakładach pracy,
- utworzenie na potrzeby realizacji praktyk zawodowych dwóch laboratoriów na terenie województwa wielkopolskiego wraz z opracowaniem nowatorskich programów praktyk,
- stworzenie, rozwój i upowszechnienie Wielkopolskiego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego – systemu Zawodowcy.org
- opracowanie innowacyjnych programów kształcenia modułowego w sześciu zawodach na poziomie technika i wdrożenie ich w 35 szkołach,
- przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć w oparciu o wypracowane programy kształcenia,
- realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów w oparciu o opracowane programy kształcenia,
- wyposażenie szkół w dodatkowe narzędzia i materiały dydaktyczne, ze szczególnym uwzględnieniem ICT.
- wdrożenie w 35 szkołach systemu kształcenia e-learningowego.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie