„Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w Kaliszu.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

W drugiej połowie grudnia 2021r. Technikum nr 4 im. Ks. J. Sieradzana w Kaliszu przystąpiło do projektu grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w Kaliszu, który służy wprowadzeniu w życie założeń modelu Edukacji Włączającej.

Celem edukacji włączającej jest:

- zwiększenie szans edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez zapewnienie im warunków do rozwijania indywidualnego potencjału tak, by w przyszłości umożliwić im pełnię rozwoju osobistego na miarę ich możliwości oraz pełne włączenie w życie społeczne,

- stawianie na wyposażenie uczniów w kompetencje niezbędne do stworzenia społeczeństwa, w którym osoby niezależnie od różnic m.in. stanu zdrowia, sprawności, pochodzenia, wyznania są pełnoprawnymi członkami społeczności, a ich różnorodność postrzegana jest jako cenny zasób rozwoju społecznego i cywilizacyjnego.

 Główne działania funkcjonowania Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW) w Kaliszu obejmują:

1) Przygotowanie placówek specjalnych do nowej roli w zakresie wdrażania edukacji włączającej.

2) Zwiększenie efektywności działań na rzecz dzieci, uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wykorzystanie zasobów i potencjału kadry placówek specjalnych.

3) Poszerzenie wiedzy i doskonalenie kompetencji kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych oraz zapewnienie jej wsparcia w zakresie wdrażania edukacji włączającej i pracy z grupą, klasą zróżnicowaną.

4) Wsparcie działań jednostek samorządu terytorialnego w celu tworzenia lokalnych rozwiązań na rzecz wdrażania edukacji włączającej wysokiej jakości.

 

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą według założeń modelu ma stanowić ważne ogniwo w systemie kształcenia oraz działać na rzecz inkluzji społecznej i edukacyjnej dzieci oraz młodzieży ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

 

W ramach projektu realizowane będą spotkania dla rodziców, nauczycieli oraz warsztaty prowadzone przez specjalistów. Działać będzie również wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego, z której będą mogli skorzystać nauczyciele oraz inni zainteresowani.