Jesteś tutaj: Start / Lokalna Akademia Cisco

Lokalna Akademia Cisco

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Program kształcenia Cisco Networking Academy odzwierciedla bieżące trendy w metodyce kształcenia. Wiedza w akademii jest przekazywana za pomocą różnorodnych technik nauczania. Obok tradycyjnych wykładów i zajęć klasowych prowadzone są zajęcia na platformie e-learningowej NetSpace oferującej zestaw środków i narządzi internetowo-multimedialnych do samodzielnego zdobywania wiedzy.

Na specjalnie przygotowanym oprogramowaniu do nauki sieci komputerowych Cisco Packet Tracer zobacz film uczniowie mają możliwość rzeczywistego modelowania i konfigurowania sieci oraz urządzeń sieciowych. Oprogramowanie przygotowane przez Cisco pozwala na naukę i doskonalenie praktycznych umiejętności nie tylko w szkole ale także w domu.

Program akademii jest na bieżąco aktualizowany tak, aby uczestnicy kursów uzyskiwali najnowszą wiedzę z zakresu technologii sieciowych. Jednocześnie stałe kontakty pomiędzy firmą Cisco Systems a akademiami prowadzącymi zajęcia, pozwalają na uaktualnianie i dostosowanie programu w zależności od potrzeb odbiorców i wymagań lokalnego rynku pracy.

W ramach Lokalnej Akademii Cisco w Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych oferujemy bezpłatnie naszym uczniom na zajęciach edukacyjnych kurs IT Essentials: PC Hardware and Software. Każdy uczeń, który ukończy kurs i zda egzamin końcowy otrzymuje międzynarodowy certyfikat Cisco, który odzwierciedla posiadane umiejętności i jest uznawany na całym świecie. Egzaminy cząstkowe i egzamin certyfikujący są zdawane on-line na serwerach w USA. Materiał nauczania i egzaminy są w języku polskim lub angielskim do wyboru przez uczestnika kursu.

Od roku szkolnego 2015/2016 w Akademii oferujemy Naszym uczniom możliwość odbycia bezpłatnych kursów z systemu LinuxNDG Introduction to Linux I, NDG Introduction to Linux II i NDG Linux Essentials, które zostały przygotowane we współpracy z Network Development Group NDG  i Linux Professional Institute LPI

W ramach Lokalnej Akademii Cisco w ZSTE, oferujemy Naszym uczniom bezpłatnie kursy:

1. Kurs IT Essentials: PC Hardware and Software

Kurs pozwala na zdobycie potrzebnej wiedzy z zakresu działania sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, bezpieczeństwa i zabezpieczeń oraz umiejętności pracy w dziale IT (serwis, klasyczna obsługa klienta i zdalna w helpdesku), dzięki czemu przyszli technicy informatycy są lepiej przygotowani do pracy zawodowej.

Kurs IT Essentials: PC Hardware and Software trwa 2 semestry, obejmując 70 godzin lekcyjnych, na które składają się wykłady, zajęcia z instruktorem, ćwiczenia w pracowni komputerowej, e-learning oraz testy i quizy.

Program kursu IT Essentials: PC Hardware and Software obejmuje:

 1. Wprowadzenie do komputerów osobistych
 2. Bezpieczne procedury laboratoryjne
 3. Montaż komputera – krok po kroku
 4. Podstawy konserwacji i rozwiązywanie problemów
 5. Podstawy systemów operacyjnych
 6. Podstawy laptopów i urządzeń mobilnych
 7. Podstawy drukarek i skanerów
 8. Podstawy sieci
 9. Podstawowe zabezpieczenia
 10. Umiejętności komunikacyjne
 11. Komputery osobiste dla zaawansowanych
 12. Systemy operacyjne dla zaawansowanych
 13. Laptopy i urządzenia mobilne dla zaawansowanych
 14. Drukarki i skanery dla zawansowanych
 15. Zaawansowane zagadnienia sieciowe
 16. Zaawansowane zagadnienia bezpieczeństwa

2. CCNA Routing & Switching Introduction

Zgodnie z tytułem kursu, ta część skupia się na nauce podstaw sieci komputerowych. Na kursie słuchacze uczą się praktycznych i ogólnych umiejętności, które stworzą podstawy dla zrozumienia prostych sieci komputerowych. Pod koniec kursu uczeń jest w stanie zbudować proste sieci LAN, wykonywać podstawowe konfiguracje routerów i przełączników oraz adresowanie IP.

Program kursu CCNA Routing & Switching Introduction obejmuje:

 1. Badanie i porównywanie podobieństw w komunikacji człowieka i sieci.
 2. Zapoznanie z dwoma głównymi modelami stosowanymi do planowania i wdrażania sieci: OSI i TCP/IP.
 3. Poznanie podejścia "warstwowego" w sieciach.
 4. Badanie działania warstw OSI i TCP/IP, zrozumienie ich funkcje i usługi.
 5. Zapoznawanie się z urządzeniami sieciowymi i systemami sieciowymi oraz sposobami adresowania.
 6. Poznanie rodzaje mediów wykorzystywanych do przesyłania danych przez sieć.

3. CCNA Routing & Switching Essential

Celem kursu jest wprowadzenie do podstawowych koncepcji i technologii sieciowych, doskonalenie umiejętności planowania i implementacji małych sieci do różnych celów.  Główny nacisk jest położony na poznanie architektury i elementów składowych małych sieci oraz na naukę działania routerów i przełączników w tych sieciach. W tym kursie będziesz uczył się jak w stopniu podstawowym skonfigurować router i przełącznik. Po ukończeniu kursu uczeń będzie potrafił skonfigurować i rozwiązywać problemy związane z routerami i przełącznikami oraz rozwiązywać podstawowe problemy związane z RIPv1, RIPv2, jedno i wieloobszarowym OSPF, wirtualnymi sieciami oraz routingiem między wirtualnymi sieciami przy zastosowaniu protokołu IPv4 jak i IPv6

Program kursu CCNA Routing & Switching Essential obejmuje:

 1. Konfigurowanie małych sieci z przełącznikami i usuwnie podstawowych usterek.
 2. Konfigurowanie i sprawdzanie routingu statycznego i tras domyślnych.
 3. Konfigurowanie routerów na potrzeby małych sieci i rozwiązywanie pojawiających się przy tym usterki.
 4. Konfigurowanie i diagnozowanie sieci VLAN oraz routing między nimi.
 5. Konfigurowanie, monitorowanie i rozwiązywanie problemów z listami kontroli dostępu dla protokołów IPv4 oraz IPv6.
 6. konfigurowanie, monitorowanie i rozwiązywanie problemów z listami kontroli dostępu dla protokołów IPv4 oraz IPv6.
 7. zaawansowane technologie przełączania takie jak sieci VLAN, protokół VTP (VLAN Trunking Protocol), RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), PVSTP (Per VLAN Spanning Tree Protocol) oraz 802.1q,

4. NDG Introduction to Linux I

Celem kursu jest wprowadzenie do systemu Linux. Uczniowie na kursie poznają budowę i podstawy użytkowania oraz konfogurowania systemów Linux

5. NDG Introduction to Linux II

Celem kursu jest nauczenie konfiguracji systemu Linux. Uczniowie na kursie poznają sposoby konfigurowania systemów Linux

6. NDG Linux Essentials

Celem kursu jest zapoznanie z zaawansowaną konfiguracją systemu Linux. Uczniowie na kursie poznają sposoby zaawansowanej konfiguracji systemów Linux. Zagadnienia kursu obejmują również zaawansowane zarządzanie systemem Linux i sieciach komputerowych.

Adres Lokalnej Akademii Cisco w ZSTE Zobacz

 

Artykuły

Przejdź do - PIERWSZE KURSY W NASZEJ AKADEMI CISCO UKOŃCZONE

PIERWSZE KURSY W NASZEJ AKADEMI CISCO UKOŃCZONE

W ramach Lokalnej Akademii Cisco, która funkcjonuje w Naszej szkole od września 2012 roku, uczniowie trzecich i czwartych klas kształcący się w zawodzie technik informatyk ukończyli bezpłatnie certyfikowany kurs IT Essentials: PC Hardware and Software. W efekcie 70 godzinnego szkolenia, które odbywało się w ramach zajęć edukacyjnych, certyfikaty Cisco otrzymało 65 uczniów z klas 3TZC, 3TZD, 4TZD i 4TZE.

13 maja 2013
ZSTE