Jesteś tutaj: Start / O szkole / Historia szkoły

Historia szkoły

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

OD POWOŁANIA PLACÓWKI DO DNIA DZISIEJSZEGO

Przedstawiając historię przyzakładowego WSK należy sięgnąć do lat pięćdziesiątych, kiedy to na terenie ówczesnego Zakładu Napraw Samochodów powstała szkoła przyzakładowa, kształcąca w zawodach metalowych. Szkoła ta istniała 4 lata.

W roku 1960 kierownictwo przedsiębiorstwa powołało placówkę przyuczającą do zawodu i kształcenia praktycznego uczniów, pracowników zakładu, pobierających naukę teoretyczną w szkole zawodowej. Do zorganizowania placówki oddelegowano inż. Benona Majewskiego. Od chwili powołania szkoły w 1962 roku przez Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego rozwijaliśmy bazę praktycznej nauki zawodu na wydziałach produkcyjnych, aby w 1964 r. rozpocząć budowę własnego pomieszczenia na terenie zakładu. We wrześniu 1962 roku rozpoczęło naukę w ZSZ 194 uczniów. W sześciu klasach ze specjalnościami nauczania w zawodzie tokarza, frezera i szlifierza metali, a w technikum mechanicznym dla pracowników - 35 uczniów o specjalności obróbka skrawaniem. Zajęcia odbywały się tylko w godzinach popołudniowych w budynku Szkoły Metalowej przy ul. Rzemieślniczej. Dyrektorem ZSZ mianowano Waleriana Strekera.

W 1963 roku dyrektorem ZSZ został mgr T. Fursiewicz, a szkołę przeniesiono do budynku Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul.Kordeckiego. W 1964 roku przy pomocy uczniów Szkoły Budowlanej rozpoczęto budowlę własnych warsztatów szkolnych o powierzchni 600 metrów kwadratowych usytuowanych na terenie przedsiębiorstwa. Prace budowlano-montażowe ukończono w lutym 1965 roku. We wrześniu 1965 roku szkoła liczyła wówczas 11 oddziałów i 423 uczniów.

W 1966 roku zaadaptowaliśmy niemałym nakładem finansowym budynek szkolny przy ul. Wigury 10. To było zaczątkiem szerokiej samodzielności i rozwoju form pracy i pomnażania pomocy naukowych. Równocześnie przygotowywaliśmy dokumentację pod budowę własnego budynku szkolnego. Dzięki dobrej i terminowej pracy załogi KPB przed 1 maja 1971 roku uczyliśmy już w nowych pomieszczeniach przy ulicy Wodnej 11-13. W roku szkolnym 1972/73 do istniejących dotychczas dwóch jednostek: ZSZ i TM dołączyło Liceum Zawodowe i Policealne Studium Zawodowe, przyczyniając się do utworzenia Zespołu Szkół Technicznych. Zakres działalności tej placówki uległ ogromnemu rozszerzeniu. 3 września 1973 roku odbyło się w Zespole Szkół Technicznych przy ul. Wodnej uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

Na podstawie decyzji Kuratorium Poznańskiego i naszego zjednoczenia w miesiącach maju i czerwcu 1975 roku rozpoczęła się przeprowadzka do gmachu przy ul. Częstochowskiej 99/105. Pierwszy dzwonek 1 września 1975 roku powitało 1200 uczniów Zespołu Szkół Technicznych, kontynuujących naukę w czterech typach szkół:
- Policealnym Studium Zawodowym
- Technikum Mechanicznym
- Liceum Zawodowym
- Zasadniczej Szkole Zawodowej

W roku szkolnym 1977/78 rozpoczął się nowy etap w działalności Zespołu Szkół Technicznych . Dyrektorem szkoły został inż. Tadeusz Czarnota,  dzięki którego pracy i zaangażowaniu wzrosła ranga szkoły na szczeblu całego województwa. Rozwój szkoły zawsze był warunkowany rozwojem zakładu. Takiego rozwoju naszej szkoły nie osiągnęlibyśmy, gdyby nie pomoc i życzliwość ludzi, którzy z nami współpracowali.

W roku 1985 szkołę opuszczają pierwsi absolwenci 5-cio letniego Technikum Lotniczego. Utworzyliśmy Szkołę Przysposabiającą do Zawodu, która funkcjonowała do roku 1994.

Rok 1992 przynosi generalne zmiany w kierunkach kształcenia. Wprowadziliśmy nowe kierunki: mechanik precyzyjny, ślusarz, mechanik i elektronik oraz ochrony środowiska.

Rok 1993 również obftował w wiele zmian organizacyjnych i programowych. Placówka zostaje jednostką kuratoryjną, a następnie samorządową, stając się kuźnią kadr dla miasta Kalisza. Wprowadzilismy nowe kierunki kształcenia: monter elektronik, technik elektronik, technik mechanik - budowa maszyn.

W 1997 roku naukę rozpoczynało w szkole 800 uczniów, a więc ponad czterokrotnie więcej niż na poczatku naszej działalności. W kolejnym roku w ramach Zespołu powołalismy nową jednostkę oraganizacyjną jakim było Liceum Techniczne o profilach: elektroniczny i ochrona środowiska. Był to również rok, w którym szkoła straciła swój symbol jakim był samolot stojący przed budynkiem szkoły.

Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych od samego poczatku był placówką o profilu technicznym. Współczesna struktura szkoły ukształtowała się w 2008 roku, kiedy to Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu otrzymało poatronat księdza Józefa Sieradzana.

Dzisiaj funkcjonujemy w oparciu o 4 letnie technikum, kształcąc blisko 600 uczniów, których przygotowujemy do pracy w branżach: informatycznej, telekomunikacyjnej, elektronicznej, elektrycznej, mechanicznej, mechatronicznej, automatyki, poligraficznej i reklamowej. Nasi uczniowie uczą się w nowoczesnych i potrzebnych zawodach. Profile kształcenia wprowadzamy zawsze po wnikliwej analizie zapotrzebowania lokalnego rynku pracy, co daje absolwentom w przyszłości gwarancję zatrudnienia:

- od roku szkolnego 1992/1993 kształcimy w trzech zawodach: technik elektronik i technik mechanik. Te dwa zawody mające blisko 25 letnią tradycję w naszej szkole, są cały czas potrzebne i aktualne na rynku pracy, a co najważniejsze łączą ze sobą kolejne pokolenia absolwentów;

- od roku szkolnego 2005/2006 rozpoczęliśmy nabór w zawodzie technik informatyk, który cieszy się od samego początku najwiekszym zainteresowaniem wśród absolwentów gimnazjów. Uczniowie są kształceni w systemie modułowym, który umożliwia jeszcze lepsze i efektywniejsze przygotowanie do zawodu;

- od roku szkolnego 2006/2007 w naszej ofercie pojawił się kierunek z pogranicza elektroniki, telekomunikacji i informatyki - technik teleinformatyk, który jest zawsze chętnie wybierany przez młodzież kończącą gimnazjum;

 - w roku szkolnym 2012/2013 rozpoczęliśmy z sukcesem nabór w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych (grafik komputerowy), którego wybór był podyktowany deficytem w naszym regionie na specjalistów z zakresu przygotowania i obróbki grafiki komputerowej oraz multimediów;

- od roku szkolnego 2013/2014 gimnazjaliści mogą u nas podejmować naukę w zawodzie technik mechatronik, który przygotowuje specjalistów do pracy w branży mechaniczno-elektrycznej.

29 lutego 2016