Jesteś tutaj: Start / Informacje / Stypendia

Stypendia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II

W związku z wprowadzeniem  przez Radę Miasta Kalisza zmian w regulaminie przyznawania Stypendiów Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II Uchwała nr XLVI/638/2021 z dnia 25.11.2021r.

Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu informuje uczniów i rodziców o zaistniałych zmianach.

22 grudnia 2021
Czytaj więcej o: Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II

KARTA DOBREGO UCZNIA

11 września 2021

KOMUNIKAT - STYPENDIUM WYPRAWKA SZKOLNA

Przekazuję informacje o programie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2021 r. (dawna Wyprawka szkolna). Dotyczy on wyłącznie uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do szkół ponadpodstawowych dla młodzieży. Wnioski należy składać  w szkole do 15 września 2021 r. Do wniosku należy załączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dokumenty potwierdzające dokonane zakupy (faktury, paragony, oświadczenie).

Zwrot kosztów zakupu rodzicom następuje w terminie do dnia 7 grudnia 2021 r., do wysokości kwot określonych w programie, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu.

Wniosek i informacja przekazana przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu będzie dostępna na stronie szkoły w zakładce stypendia.

31 sierpnia 2021
Czytaj więcej o: KOMUNIKAT - STYPENDIUM WYPRAWKA SZKOLNA

KOMUNIKAT - STYPENDIUM SOCJALNE

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM SOCJALNE 15.09.2021r. (środa)

26 sierpnia 2021
Czytaj więcej o: KOMUNIKAT - STYPENDIUM SOCJALNE