Kalendarium roku szkolnego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 W ZSTE

 

Wrzesień

01.09.2020 (wtorek)  Rozpoczęcie roku szkolnego

15.09.2020 Plenarne zebranie R.P. godz. 17.00

17.09.2020 Zebrania z rodzicami godz.16.30 klasy pierwsze zapoznanie ze Statutem szkoły , dziennikiem elektronicznym LIBRUS. Pozostałe klasy 17.30 , klasy IV zapoznanie z procedurami przeprowadzenia egzaminu maturalnego i zawodowego oraz Egz. Potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

25.09.2020 (piątek) Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych -Święto patrona

Październik

14.10.2020 Dzień Edukacji Narodowej (środa)

Listopad

01.11.2020 Wszystkich Świętych (niedziela)

11.11.2020  Narodowe Święto Niepodległości (środa)

24.11.2020 Szkoleniowe zebranie  R.P. godz. 17.00 (wtorek)

26.11.2020 Zebranie z rodzicami klasy pierwsze i drugie godz.16.30,  a pozostałe klasy godz. 17.30

Grudzień

 22.12.2020 Wigilie klasowe (wtorek)

23-31.12.2020 Zimowa przerwa świąteczna

Styczeń

 

01.01.2021 Nowy Rok (piątek)

04.01.2021 , 05.01.2021 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

06.01.2020  Trzech króli (środa)

15.01.2021 Ostatni dzień wystawiania ocen na koniec I okresu

19.01.2021 Klasyfikacyjne zebranie R.P. za I okres godz.17.00 (wtorek)

Luty

02.02.2020 Rada Plenarna- podsumowanie I okresu (wtorek)

15.02.2021 – 28.02.2021 Ferie zimowe

Marzec

11.03.2021 Szkoleniowa Rada Pedagogiczna (czwartek)???

Rekolekcje – termin po uzgodnieniu z Proboszczem Parafii (29.03, 30.03, 31.03.2021r.)poniedziałek, wtorek, środa

Kwiecień

01.04- 06.04.2021 Wiosenna przerwa świąteczna

16.04.2021 Wystawianie ocen proponowanych w klasach maturalnych

20.04.2021 Zebranie z rodzicami dla klas pierwszych i drugich 16.30 oraz trzecich i czwartych godz. 17.30

23.04.2021 Ostatni dzień wystawiania ocen końcowych w klasach IV

27.04.2021 Klasyfikacyjne zebranie  R.P. i szkoleniowa rada dotycząca Procedur egzaminu maturalnego.(wtorek)

30.04.2021 Zakończenie roku szkolnego klasy IV  (piątek)

Maj

01.05.2021  Święto Pracy (sobota)

03.05.2021 Święto konstytucji(poniedziałek)

04.05.2021, 05.05.2021, 06.05. 2021 -   Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych (egzaminy maturalne), wtorek, środa , czwartek

Czerwiec

01.06.2021  Dzień sportu (wtorek)

01.06.2021 Szkoleniowa Rada Pedagogiczna (Zapoznanie z procedurami Egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe). (wtorek)

03.06.2021 Boże Ciało (czwartek)

09.06.2021 Ostatni dzień wystawiania ocen proponowanych u uczniów w pozostałych klasach

10.06.2021 Zebranie z rodzicami dla klas I, II i III dotyczące ocen proponowanych

15.06.2021 Ostatni dzień wystawiania ocen na koniec roku szkolnego w pozostałych klasach

18.06.2021 Klasyfikacja końcowo roczna  R.P. (piątek)

22.06.2021 Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych Egzaminy zawodowe- część pisemna (wtorek)

25.06.2021 Zakończenie Roku Szkolnego


 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021

25.09.2020, 04.01.2021, 05.01.2021, 04.05.2021, 05.05.2021, 06.05.2021, 22.06.2021

Dni do dyspozycji Dyrektora Szkoły.:

3 dni - technikum

1 dni - Branżowa Szkoła  I Stopnia

 

Harmonogram praktyk zawodowych w roku szkolnym 2020/2021

Klasa

Zawód

Termin

Opiekunowie

2A

Technik mechanik/ Technik mechatronik

2020-10-05-

2020-10-30

W. Zawadzki

2B

 

Technik elektronik/ technik teleinformatyk

 

2021-03-01-

2021-03-28

K. Baran/

G. Staniewski

2C

Technik informatyk

2021-03-01-

2021-03-28

D. Mazurek

2D

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

 2021-05-04-

2021-05-31

W. Jamroszczyk

3A

 

Technik mechatronik

2020-10-05-

2020-10-30

W.Zawadzki

 

3B

Technik mechanik

 

2021-03-01-

2021-03-28

M. Kurczyński

 

3C

Technik elektronik/ Technik informatyk

2021-03-01-

2021-03-28

       K. Baran

K.Filipowicz

 

3D

 

Technik informatyk

 2020-10-05-

2020-10-30

 S. Przybyłek

    3E

Technik informatyk

 2021-05-04-

2021-05-31

K.Filipowicz

3F

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

 2020-11-02-

2020-11-30

R. Kościelak

3G

Technik mechatronik

 2021-05-04-

2021-05-31

P. Góral

 

1 września 2020