Kalendarium roku szkolnego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 W ZSTE

Organizacja roku szkolnego 2021/2022

Wrzesień

01.09.2021 (środa)  Rozpoczęcie roku szkolnego

15.09.2021 Plenarne zebranie R.P. godz. 17.00

22.09.2021 Zebrania z rodzicami godz.16.30 klasy pierwsze zapoznanie ze Statutem szkoły, dziennikiem elektronicznym LIBRUS. Pozostałe klasy 17.30 , klasy IV zapoznanie z procedurami przeprowadzenia egzaminu maturalnego i zawodowego oraz Egz. Potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

27.09.2021 (poniedziałek) Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych -Święto patrona

Październik

14.10.2021 Dzień Edukacji Narodowej (czwartek)

15.10.2021 (piątek) Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Listopad

 

01.11.2021 Wszystkich Świętych (poniedziałek)

11.11.2021  Narodowe Święto Niepodległości (czwartek)

12.11.2021 (piątek) Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

24.11.2021 Szkoleniowe zebranie  R.P. godz. 17.00 (środa)

26.11.2021 Zebranie z rodzicami klasy pierwsze i drugie godz.16.30,  a pozostałe klasy godz. 17.30

Grudzień

22.12.2021 Wigilie klasowe (środa)

23-31.12.2021 Zimowa przerwa świąteczna

Styczeń

 

01.01.2022 Nowy Rok (poniedziałek)

06.01.2022 Trzech króli (środa)

07.01.2022 (piątek) Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

12.01.2022 Ostatni dzień wystawiania ocen na koniec I okresu

13.01.2022(czwartek) Klasyfikacyjne zebranie R.P. za I okres godz.15.00

17.01.2022– 28.01.2022 Ferie zimowe

Luty

08.02.2022 Rada Plenarna- podsumowanie I okresu (wtorek)

19.02.2022 – Dzień Nauki Polskiej (data upamiętniająca  urodzenia Mikołaja Kopernika)

Marzec

10.03.2022 Szkoleniowa Rada Pedagogiczna (czwartek)

Kwiecień

Rekolekcje – termin po uzgodnieniu z Proboszczem Parafii (11.04,12.04,13.04.22)

11.04.2022 Wystawianie ocen proponowanych w klasach maturalnych

12.04.2022 Zebranie z rodzicami dla klas pierwszych i drugich 16.30 oraz trzecich i czwartych godz. 17.30

14.04- 19.04.2022 Wiosenna przerwa świąteczna

22.04.2022 Ostatni dzień wystawiania ocen końcowych w klasach IV

26.04.2022(wtorek) Klasyfikacyjne zebranie  R.P. i szkoleniowa rada dotycząca Procedur egzaminu maturalnego.

29.04.2022 Zakończenie roku szkolnego klasy IV  (piątek)

Maj

01.05.2022  Święto Pracy (niedziela)

02.05.2022 -   Dodatkowy  dzień wolny od zajęć dydaktycznych (poniedziałek)

03.05.2022 Święto konstytucji(wtorek)

04.05.2022, 05.05.2022, 06.05. 2022 -   Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych (egzaminy maturalne), środa , czwartek, piątek

Czerwiec

01.06.2022  Dzień sportu (środa)

01.06.2022 Szkoleniowa Rada Pedagogiczna (Zapoznanie z procedurami Egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe). (środa)

14.06.2022 (wtorek)Ostatni dzień wystawiania ocen proponowanych u uczniów w pozostałych klasach

15.06.2022 (środa)Zebranie z rodzicami dla klas I, II i III dotyczące ocen proponowanych

16.06.2022 Boże Ciało (czwartek)

17.06.2022 Ostatni dzień wystawiania ocen na koniec roku szkolnego w pozostałych klasach

21.06.2022 Klasyfikacja końcowo roczna  R.P. (wtorek)godz.17:00

21.06.2022 (wtorek) Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

24.06.2022 Zakończenie Roku Szkolnego

 

 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021

27.09.2021 (poniedziałek)-technikum, 15.10.2021 (piątek), 12.11.2021 (piątek)-technikum, 07.01.2022 (piątek)-technikum, 02.05.2022 (poniedziałek), 21.06.2022 (wtorek)-technikum

04.05.2022, 05.05.2022, 06.05. 2022 -  egz.maturalne

Dni do dyspozycji Dyrektora Szkoły.:

1 dni - technikum

1 dni - Branżowa Szkoła  I Stopnia

Harmonogram praktyk zawodowych w roku szkolnym 2020/2021

Klasa

Zawód

Termin

Opiekunowie

3A

 

Technik mechatronik/mechatronik

2021-10-04-

2021-10-29

Świerek Agata

3B

Technik elektronik/teleiformatyk

 

2022-02-28-

2022-03-25

Sysiak Artur (elektronik), Chołys Tomasz (teleinformatyk)

3C

Technik informatyk

2021-10-04-

2021-10-29

Przybyłek Sławomir

 

3D

 

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

2022-02-28-

2022-03-25

Kościelak Roman

    3E

Technik mechanik/mechatronik

 2021-11-02-

2021-11-30

Góral Piotr

3F

Technik teleinformatyk/elektronik

2021-11-02-

2021-11-30

Sysiak Artur (elektronik), Chołys Tomasz (teleinformatyk)

3G

Technik informatyk

  2021-11-02-

2021-11-30

Linke Sławomir

3H

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

2022-05-09-

2022-06-03

Sypniewska Joanna

1 września 2021