Doskonalenie nauczycieli - lepsza jakość w edukacji

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015 uczestniczyliśmy w projekcie unijnym "Doskonalenie Nauczycieli - Lepsza Jakość Edukacji" wspierającym rozwój szkół i nauczycieli.

Efektem udziału ZSTE w projekcie było podniesienie jakości kaształcenia placówki, poprzez zwiększenie kompetencji nauczycieli i Dyrekcji szkoły. Owocem projektu są również publikacje, które zostały zgromadzone i udostępnione  uczestnikom http://www.projektefs.ckuip.kalisz.pl/publikacje. Na uwagę zasługuje rónież fakt, że jesteśmy jedyną szkołą techniczną w Kaliszu biorącą udział w projekcie.

1. O Projekcie

Projekt miał na celu bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz. Priorytetem była poprawa jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz, poprzez realizację kompleksowego wsparcia w 15 przedszkolach i 20 szkołach, wśród których znalazł się Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu.

2. Cele projektu

Podniesienie kompetencji nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli w ramach ofert doskonalenia.
Poprawa jakości współpracy dyrektorów i nauczycieli poprzez zorganizowanie 4 sieci współpracy i samokształcenia.
Poprawa zdolności planowania i realizowania procesu doskonalenia nauczycieli w mieście Kalisz.

3. Grupa docelowa

20 szkół dla dzieci i młodzieży i 15 przedszkoli
490 nauczycieli i nauczycielek z tych szkół i przedszkoli
35 dyrektorów i dyrektorek szkół i przedszkoli miasta Kalisza

4. Szczegółowe informacje

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.
Beneficjentem Projektu jest Miasto Kalisz.
Okres realizacji projektu 01.08.2013 – 31.07.2015.
Realizator – Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu.
Łączna wartość projektu 1.704 210,40.

Więcej informacji o projekcie www.doskonalenieoswiaty.kalisz.pl

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie