KOMUNIKAT - STYPENDIUM SOCJALNE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 sierpnia 2021

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM SOCJALNE 15.09.2021r. (środa)

Pełnoletni uczeń powinien być sam wnioskodawcą. Jeśli inna osoba składa wniosek w imieniu pełnoletniego ucznia musi mieć pisemne upoważnienie do działania w jego imieniu.

Druki wniosków i pozostałe dokumenty do pobrania ze strony szkoły: www.zste.kalisz.pl 

Wypełnione wnioski i załączniki proszę składać w pokoju nr 106 administracja szkoły.