KOMUNIKAT!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 sierpnia 2021

WYNIKI EGZAMINU ZAWODOWEGO

Dotyczący udostępniania wyników egzaminu zawodowego dla uczniów i absolwentów w sesji czerwiec – lipiec 2021r.

Informacja dla absolwentów – kwalifikacje jednoliterowe!

W związku z komunikatem OKE w Poznaniu informuję, że sprawdzenie własnych wyników dotyczących egzaminu zawodowego w sesji czerwiec – lipiec 2021 będzie możliwe tylko po zalogowaniu w serwisie OKE przeznaczonym dla absolwentów (uczniowie.oke.poznan.pl) za pomocą Loginu i Hasła wygenerowanego przez OKE. Loginy i Hasła będzie udostępniać szkoła. Bardzo prosimy o kontakt telefoniczny (62 753 39 50) lub mailowy (zstekalisz@wp.pl) celem udostępnienia Loginów i Haseł. Podczas kontaktu ze szkołą prosimy podać imię , nazwisko i nr PESEL.

Informacja dla uczniów i absolwentów – kwalifikacje dwuliterowe i trzyliterowe!

Absolwenci z klas 4, którzy zdawali kwalifikacje dwuliterowe mogą kontaktować się z wychowawcami odnośnie Loginów i Haseł celem sprawdzenia swoich wyników na stronie https://poznan.epkz.cke.edu.pl. Natomiast uczniowie klas 3 i 2 D w roku szkolnym 2020/2021 otrzymają wyniki po rozpoczęciu roku szkolnego 2021/2022 od wychowawców.

 Wszyscy zdający będą mieli możliwość sprawdzenia wyników po zalogowaniu się do wyżej wymienionych serwisów nie wcześniej niż od 31 sierpnia br. od godz. 10:00.

 Wyniki w formie papierowej  będą wydawane dla absolwentów od 8 września (pokój nr 106 administracja szkoły). Natomiast pozostali uczniowie  będą odbierać wyniki egzaminu u wychowawców klas od 8 września.

Osoby, które nie zdadzą egzaminu zawodowego w całości, lub którejś z jego części proszone są o składanie deklaracji  ponownego przystąpienia do egzaminu osobiście (pokój nr 106) lub drogą elektroniczną na adres mailowy – zstekalisz@wp.pl w temacie proszę napisać „DEKLARACJA EGZAMIN ZAWODOWY” w terminach:
- do 10 września 2021r. kwalifikacje jednoliterowe,

- do 15 września 2021r. kwalifikacje dwu i trzyliterowe. 

Druki deklaracji będą dostępne w późniejszym terminie.