OD POWOŁANIA PLACÓWKI DO DNIA DZISIEJSZEGO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 lutego 2016

Przedstawiając historię przyzakładowego WSK należy sięgnąć do lat pięćdziesiątych, kiedy to na terenie ówczesnego Zakładu Napraw Samochodów powstała szkoła przyzakładowa, kształcąca w zawodach metalowych. Szkoła ta istniała 4 lata.

W roku 1960 kierownictwo przedsiębiorstwa powołało placówkę przyuczającą do zawodu i kształcenia praktycznego uczniów, pracowników zakładu, pobierających naukę teoretyczną w szkole zawodowej. Do zorganizowania placówki oddelegowano inż. Benona Majewskiego. Od chwili powołania szkoły w 1962 roku przez Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego rozwijaliśmy bazę praktycznej nauki zawodu na wydziałach produkcyjnych, aby w 1964 r. rozpocząć budowę własnego pomieszczenia na terenie zakładu. We wrześniu 1962 roku rozpoczęło naukę w ZSZ 194 uczniów. W sześciu klasach ze specjalnościami nauczania w zawodzie tokarza, frezera i szlifierza metali, a w technikum mechanicznym dla pracowników - 35 uczniów o specjalności obróbka skrawaniem. Zajęcia odbywały się tylko w godzinach popołudniowych w budynku Szkoły Metalowej przy ul. Rzemieślniczej. Dyrektorem ZSZ mianowano Waleriana Strekera.

W 1963 roku dyrektorem ZSZ został mgr T. Fursiewicz, a szkołę przeniesiono do budynku Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul.Kordeckiego. W 1964 roku przy pomocy uczniów Szkoły Budowlanej rozpoczęto budowlę własnych warsztatów szkolnych o powierzchni 600 metrów kwadratowych usytuowanych na terenie przedsiębiorstwa. Prace budowlano-montażowe ukończono w lutym 1965 roku. We wrześniu 1965 roku szkoła liczyła wówczas 11 oddziałów i 423 uczniów.

W 1966 roku zaadaptowaliśmy niemałym nakładem finansowym budynek szkolny przy ul. Wigury 10. To było zaczątkiem szerokiej samodzielności i rozwoju form pracy i pomnażania pomocy naukowych. Równocześnie przygotowywaliśmy dokumentację pod budowę własnego budynku szkolnego. Dzięki dobrej i terminowej pracy załogi KPB przed 1 maja 1971 roku uczyliśmy już w nowych pomieszczeniach przy ulicy Wodnej 11-13. W roku szkolnym 1972/73 do istniejących dotychczas dwóch jednostek: ZSZ i TM dołączyło Liceum Zawodowe i Policealne Studium Zawodowe, przyczyniając się do utworzenia Zespołu Szkół Technicznych. Zakres działalności tej placówki uległ ogromnemu rozszerzeniu. 3 września 1973 roku odbyło się w Zespole Szkół Technicznych przy ul. Wodnej uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

Na podstawie decyzji Kuratorium Poznańskiego i naszego zjednoczenia w miesiącach maju i czerwcu 1975 roku rozpoczęła się przeprowadzka do gmachu przy ul. Częstochowskiej 99/105. Pierwszy dzwonek 1 września 1975 roku powitało 1200 uczniów Zespołu Szkół Technicznych, kontynuujących naukę w czterech typach szkół:
- Policealnym Studium Zawodowym
- Technikum Mechanicznym
- Liceum Zawodowym
- Zasadniczej Szkole Zawodowej

W roku szkolnym 1977/78 rozpoczął się nowy etap w działalności Zespołu Szkół Technicznych . Dyrektorem szkoły został inż. Tadeusz Czarnota,  dzięki którego pracy i zaangażowaniu wzrosła ranga szkoły na szczeblu całego województwa. Rozwój szkoły zawsze był warunkowany rozwojem zakładu. Takiego rozwoju naszej szkoły nie osiągnęlibyśmy, gdyby nie pomoc i życzliwość ludzi, którzy z nami współpracowali.

W roku 1985 szkołę opuszczają pierwsi absolwenci 5-cio letniego Technikum Lotniczego. Utworzyliśmy Szkołę Przysposabiającą do Zawodu, która funkcjonowała do roku 1994.

Rok 1992 przynosi generalne zmiany w kierunkach kształcenia. Wprowadziliśmy nowe kierunki: mechanik precyzyjny, ślusarz, mechanik i elektronik oraz ochrony środowiska.

Rok 1993 również obftował w wiele zmian organizacyjnych i programowych. Placówka zostaje jednostką kuratoryjną, a następnie samorządową, stając się kuźnią kadr dla miasta Kalisza. Wprowadzilismy nowe kierunki kształcenia: monter elektronik, technik elektronik, technik mechanik - budowa maszyn.

W 1997 roku naukę rozpoczynało w szkole 800 uczniów, a więc ponad czterokrotnie więcej niż na poczatku naszej działalności. W kolejnym roku w ramach Zespołu powołalismy nową jednostkę oraganizacyjną jakim było Liceum Techniczne o profilach: elektroniczny i ochrona środowiska. Był to również rok, w którym szkoła straciła swój symbol jakim był samolot stojący przed budynkiem szkoły.

Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych od samego poczatku był placówką o profilu technicznym. Współczesna struktura szkoły ukształtowała się w 2008 roku, kiedy to Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu otrzymało poatronat księdza Józefa Sieradzana.

Dzisiaj funkcjonujemy w oparciu o 4 letnie technikum, kształcąc blisko 600 uczniów, których przygotowujemy do pracy w branżach: informatycznej, telekomunikacyjnej, elektronicznej, elektrycznej, mechanicznej, mechatronicznej, automatyki, poligraficznej i reklamowej. Nasi uczniowie uczą się w nowoczesnych i potrzebnych zawodach. Profile kształcenia wprowadzamy zawsze po wnikliwej analizie zapotrzebowania lokalnego rynku pracy, co daje absolwentom w przyszłości gwarancję zatrudnienia:

- od roku szkolnego 1992/1993 kształcimy w trzech zawodach: technik elektronik i technik mechanik. Te dwa zawody mające blisko 25 letnią tradycję w naszej szkole, są cały czas potrzebne i aktualne na rynku pracy, a co najważniejsze łączą ze sobą kolejne pokolenia absolwentów;

- od roku szkolnego 2005/2006 rozpoczęliśmy nabór w zawodzie technik informatyk, który cieszy się od samego początku najwiekszym zainteresowaniem wśród absolwentów gimnazjów. Uczniowie są kształceni w systemie modułowym, który umożliwia jeszcze lepsze i efektywniejsze przygotowanie do zawodu;

- od roku szkolnego 2006/2007 w naszej ofercie pojawił się kierunek z pogranicza elektroniki, telekomunikacji i informatyki - technik teleinformatyk, który jest zawsze chętnie wybierany przez młodzież kończącą gimnazjum;

 - w roku szkolnym 2012/2013 rozpoczęliśmy z sukcesem nabór w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych (grafik komputerowy), którego wybór był podyktowany deficytem w naszym regionie na specjalistów z zakresu przygotowania i obróbki grafiki komputerowej oraz multimediów;

- od roku szkolnego 2013/2014 gimnazjaliści mogą u nas podejmować naukę w zawodzie technik mechatronik, który przygotowuje specjalistów do pracy w branży mechaniczno-elektrycznej.