WYCHOWAWCY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 września 2019

Rok szkolny 2019/2020

1 Branżowa – mechatronik – Grzegorz Staniewski

1A - technik mechatronik/mechanik - Marcin Szymczak
1B - technik teleinformatyk /elektronik – Romana Czech
1C - technik informatyk – Joanna Redlich-Lebioda
1D - technik grafiki i poligrafii cyfrowej – Roman Kościelak
1E - technik mechatronik/mechanik – Katarzyna Reszke
1F - technik teleinformatyk /elektronik – Romana Czech
1G – Technik informatyk - Anna Wawrzyniak
1H - technik grafiki i poligrafii cyfrowej – Beata Wicenciak

2A - technik mechatronik – Kinga Piotrowska-Dutkiewicz
2B - technik mechanik – Marta Giergenis-Lemańska
2C - technik informatyk / elektronik  - Tomasz Chołys
2D - technik informatyk – Anna Moczydłowska
2E - technik informatyk – Inga Skowrońska
2F - technik grafiki i poligrafii cyfrowej – Mateusz Tyma
2G - technik mechatronik – Ewa Krzemińska

3A - technik mechatronik - Karolina Olczak
3B - technik mechatronik/mechanik – Aleksandra Far
3C - technik informatyk/elektronik – Iwona Tkacz
3D - technik informatyk – Alina Staniewska
3E - technik informatyk – Krzysztof Filipowicz
3F - technik grafiki i poligrafii cyfrowej – Adrian Trojanowski

4A - technik mechatronik – Bogusław Kowalski
4B - technik elektronik – Wojciech Zawadzki
4C - technik teleinformatyk / mechatronik – Krystyna Baran
4D - technik informatyk – Sebastian Woźniak
4E - technik informatyk – Zbigniew Świtalski
4F - technik cyfrowych procesów graficznych – Joanna Werbińska