Jesteś tutaj: Start / Nabór / Dokumenty

Dokumenty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Nabór na rok szkolny 2016/2017

1. Nabór elektroniczy do kaliskich szkół https://ponadgimnazjalne-kalisz.nabory.pl

2. Najważniejsze terminy:

22.05.2017 r. - 09.06.2017 r.  godz. 15.00 - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

23.06.2017 r. - 26.06.2017 r. godz. 15.00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

12.07.2017 r. godz. 10.00  - ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły

do 13.07.2017 r. - wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

do 20.07.2017 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej), a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

21.07.2017 r. godz. 13.00 - ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

3. Sposoby przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym zobacz

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE

1. Technik mechatronik: język polski, matematyka, informatyka i fizyka.
2. Technik mechanik: język polski, matematyka, informatyka i fizyka.
3. Technik teleinformatyk: język polski, matematyka, informatyka i fizyka.
4. Technik informatyk: język polski, matematyka, informatyka i fizyka.
5. Technik elektronik: język polski, matematyka, informatyka i fizyka.
6. Technik cyfrowych procesów graficznych (technik grafiki i poligrafii cyfrowej): język polski, matematyka, informatyka i fizyka.

4. Informacje Kuratorium Oświaty w Poznaniu dotyczace rekrutacji do szkół zobacz

 

Uwaga! Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły

5 marca 2017