Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu

Innowacje pedagogiczne

INNOWACJA PEDAGICZNA  - UMIEJĘTNOŚCI PROGRAMOWANIA PROWADZĄCY MGR INŻ. JECEK WARDĘGA 

OPIS ZASAD INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ „ UMIEJĘTNOŚĆ PROGRAMOWANIA”

1. Uzasadnienie potrzeby innowacji pedagogicznej

Umiejętność programowania jest uważana za jedną z podstawowych kompetencji XXI wieku. Rozwija logiczne i abstrakcyjne myślenie, układanie algorytmów, umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów. Buduje kompetencje przydatne na zajęciach z innych przedmiotów, jak i później w różnych zawodach, niekoniecznie informatycznych.

2. Cele innowacji

Cele kształcenia informatycznego mają ogólną postać i odnoszą się do wszystkich etapów edukacyjnych i typów szkół. Szczegółowa ich interpretacja jest zapisana w Treściach nauczania – wymaganiach szczegółowych dla poszczególnych etapów kształcenia i typów szkół.

a) rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania informacji.
b) programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych: układanie i programowanie algorytmów, organizowanie, wyszukiwanie i udostępnianie informacji, posługiwanie się aplikacjami komputerowymi.
c) posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi, w tym: znajomość zasad działania urządzeń cyfrowych i sieci komputerowych oraz wykonywania obliczeń i programów.
d) rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak: komunikacja i współpraca w grupie w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych oraz organizacja i zarządzanie projektami.
e) przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Respektowanie prywatności informacji i ochrony danych, praw własności intelektualnej, etykiety w komunikacji i norm współżycia społecznego; ocena zagrożeń związanych z technologią i ich uwzględnienie dla bezpieczeństwa swojego i innych.

3. Opis innowacji

a) rodzaj innowacji: metodyczno-programowa;
b) zasięg: wszystkie klasy pierwsze w przedmiocie informatyka;
c) czas trwania innowacji: 01.09.2016 - 30.06.2020 r.
d) opis: Innowacja obejmuje wszystkie klasy pierwsze , dotyczące przedmiotu informatyka. Rozpocznie się od uświadomienia uczniom ,że umiejętność programowania jest jedną z ważniejszych kompetencji XXI wieku. W ten sposób uczniowie, którzy wybiorą dalszą drogę kształcenia w innej niż informatyka dziedzinie będą mogli poznać zastosowania informatyki w ich dziedzinie zainteresowań. Uczniowie zainteresowani informatyką mają na tym etapie edukacyjnym okazję do współpracy nad realizacją większych projektów rozwijających ich kompetencje informatyczne, jak i kompetencje podejmowania różnych ról w projektach informatycznych. Większość zajęć będzie miała charakter ćwiczeniowy, który będzie polegał na rozwiązywaniu problemów z wykorzystaniem języków programowania w tym algorytmiki.

4. Korzyści związane z realizacją innowacji:

a) dla uczniów:
- wzrost samodzielności i kreatywności;
- rozwój umiejętności twórczego myślenia;
- rozwój predyspozycji intelektualnych.

b) dla nauczycieli:
- tworzenie autorskich programów;
- modyfikacja szkolnych programów nauczania zgodnie z zainteresowaniami uczniów w zakresie programowania;
- poszerzenie własnego warsztatu pracy.

c) dla szkoły:
- poprawa jakości pracy szkoły;
- poszerzenie oferty edukacyjnej.

d) dla rodziców:
- rozwój kreatywności dziecka;
- podniesienie świadomości intelektualnej dziecka.

5. Ewaluacja
Ewaluacja będzie przeprowadzona na koniec roku szkolnego na podstawie wywiadów z uczniami oraz wykonania przez nich projektów. Ewaluacja pozwoli poznać efekty
i ocenić realizację innowacji.

 

 

Artykuły

Przejdź do - Zajęcia dodatkowe z programowania

Zajęcia dodatkowe z programowania

Zajęcia dodatkowe z programowania cieszą sie bardzo dużą popularnośćią. Jeżeli byliby jeszcze chętni uczniowie , to możemy utworzyć jeszcze jedną grupę. Informacji udziela: Jacek Wardęga

29 listopada 2017
Przejdź do - Zajęcia z programowania w języku Java

Zajęcia z programowania w języku Java

Od 16.10.2017 r. rozpoczeły się dla zainteresowanych uczniów  zajęcia dodatkowe z programowania. Uczęszcza na nie 16 uczniów zarówno z klas pierwszych i drugich. Podczas zajęć uczniowie uczą się programować w Javie oraz pisać aplikacje na Androida. Zajęcia prowadzi Jacek Wardęga

31 października 2017

„Umiejętność programowania” dla klasy: I F w roku szkolnym 2017/2018

Innowacja pedagogiczna z informatyki „Umiejętność programowania” dla klasy: I F w roku szkolnym 2017/2018 pobierz

26 września 2017
Przejdź do - Podsumowanie HACKING HEROES "OD ZERA DO HAKERA"

Podsumowanie HACKING HEROES "OD ZERA DO HAKERA"

W zakończonym projekcie „Od zera do hakera” Hacking Heroes, propagującym programowanie wśród młodzieży, uczestniczyło czterech uczniów z ZST-E w Kaliszu (najwięcej w 12 osobowej grupie): Izabela Wącław, Kuba Kwiatkowski, Kuba Bera i Kuba Kurczewski.

Przedstawiamy relację Izabeli Wącław i Kuby Kwiatkowskiego z pobytu w Porto.

10 maja 2017
Czytaj więcej o: Podsumowanie HACKING HEROES "OD ZERA DO HAKERA"
Przejdź do - Spotkanie inauguracyjne uczestników programu "Od Zera do Hakera"

Spotkanie inauguracyjne uczestników programu "Od Zera do Hakera"

 W dniu wczorajszym tj 15.12.2016 w UAM w Kaliszu odbyło się spotkanie organizatorów z uczniami ,którzy zgłosili chęć przystąpienia do programu "Od Zera do Hakera" Większość uczniow stanowili uczniowie ZST-E Kalisz

19 grudnia 2016

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie