Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu

Stypendium wyprawka szkolna

21 września 2018
Dorota Tateusiak