DEBATA EKOLOGICZNA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 marca 2013

W środę, 27 marca o godzinie 13.00 nasi młodzieżowi radni – Magdalena Kobyłka iJakub Karpisiewicz wzięli udział w debacie ekologicznej, pt.: "Nasz wkład w lokalny ekorozwój inwestycją w przyszłość", która została zorganizowana przez III LO. Dyskusję przeprowadzono udziałem ekspertów. Byli nimi m.in.: Pan Krzysztof Jurek- z-ca naczelnika Wydziału Edukacji Miasta Kalisz, Pan Marek Galuba z Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Miasta Kalisz, Pan Benedykt Roźmiarek- dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, Pan dr Grzegorz Wieczorek- członek Rady Naukowej OKL w Gołuchowie oraz Panie Dominika Marczak i Magdalena Filipowicz z Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta EKO.

Wśród gości zaproszonych do dyskusji znaleźli się również Radni Młodzieżowej Rady Miasta Kalisza oraz delegaci z innych kaliskich szkół. Podstawą debaty były wyniki badań przeprowadzonych na grupie 832 uczniów kaliskich szkół ponadgimnazjalnych przez młodych rajców. Dokładne omówienie zestawień dało jasny obraz sytuacji. "Młodzież zbyt rzadko uczestniczy w akcjach na rzecz środowiska"- tak brzmiał pierwszy wniosek dyskusji. Nie brakło jednak głosów, iż to zjawisko można z dużym powodzeniem zlikwidować, wystarczy zmienić podejście młodzieży do tego typu spraw. Zespół z Technikum Ekonomicznego przedstawił prezentację multimedialną, na której pokazane zostały działania placówki w ostatnich miesiącach na rzecz ekologii. Podczas dyskusji padały też czasami kontrowersyjne opinie. Na zarzut osoby z publiczności, że dyrekcja szkoły blokuje często możliwość uczniom m.in. sprzątania terenów wokół szkoły ze względu na zajęcia, jeden z gości odparł, że nie można porzucać obowiązków szkolnych w trakcie lekcji.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie