TECHNIK MECHATRONIK

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 kwietnia 2017

Technik mechatronik - uczniowie poznają zastosowanie elektroniki, automatyki i informatyki w systemach sterowania i regulacji urządzeń mechanicznych. W praktyce zawodowej naprawiają, diagnozują i obsługują urządzenia mechaniczne wyposażone w układy sterowania i regulacji. Absolwenci znajdą zatrudnienie w zakładach naprawy samochodów, urządzeń medycznych, aparatury kontrolno-pomiarowej, obrabiarek sterowanych numerycznie, sprzętu AGD oraz systemu dozoru i monitoringu.

Nasze zawody mechaniczne i elektroniczne są objęte patronatem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu i Wielkopolskiego Klastra Lotniczego. W ramach współpracy obie organizacje wspierają kształecenie zapewniając pomoc w realizacji programu i imprez promujących szkołę. Uczniowie naszej szkoły mają możliwość uczestnictwa w laboratoriach i wykładach z przedmiotów informatycznych i elektronicznych oraz udziału w zajęciach pracowni komputerowej obrabiarek sterowanych numerycznie. Kaliska uczelnia umożliwia najlepszym uczniom ZSTE zaliczenie wybranych przedmiotów w przypadku podjęcia studiów na Wydziale Politechnicznym PWSZ w Kaliszu.

Na początku bieżącego roku szkolnego została podpisana umowa współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu a firmą Pratt & Whitney Kalisz w zawodach: technik mechanik i technik mechatronik Zobacz

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, fizyka i informatyka

ZSTE

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie