Projekt „Wybierz Życie – Pierwszy Krok”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 września 2017

Wraz z początkiem bieżącego roku szkolnego Nasza Szkoła przystąpiła do realizacji projektu „Wybierz Życie – Pierwszy Krok”.  Jest to program edukacyjny poświęcony tematyce związanej z profilaktyką zakażeń HPV oraz raka szyjki macicy. Jego adresatami są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Realizatorami programu w ZSTE są: mgr M. Giergenis – Lemańska, mgr A. Kuczyńska, mgr K. Reszke oraz szkolna pielęgniarka i wychowawcy poszczególnych klas.

Do tej pory podjęliśmy następujące przedsięwzięcia:

- uczniom klas 1A oraz 1F zostały przekazane broszury informacyjne przekazane przez PSSE w Kaliszu;

- w każdej klasie pierwszej na lekcjach biologii zrealizowana została pogadanka na temat wirusa HPV oraz raka szyjki macicy;

-  we wszystkich klasach pierwszych uczniowie wypełnili ankietę składającą się z 15 pytań „Moja wiedza o raku szyjki macicy oraz wirusie HPV” – to samo badanie ankietowe powtórzone zostanie pod koniec roku szkolnego;

Dodatkowo – uczniowie klasy 1A przygotowali prezentację na temat profilaktyki raka piersi, 3 uczniowie klasy 1F – stworzyli graficzne logo poświęcone tematyce związanej z profilaktyką nowotworową, 7 uczniów klasy 1A wzięło udział w konkursie wiedzy o nowotworach, uczniowie klasy 4B uczestniczyli w konferencji naukowej poświęconej tematyce profilaktyki raka jądra.

Planowane działania – przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej (we wszystkich klasach pierwszych), wręczenie ulotek informacyjnych na temat programu „Wybierz życie – pierwszy krok” rodzicom uczniów klas pierwszych, prelekcja (wykład) dla grona pedagogicznego, przygotowanie (przez uczniów klasy 1A i klasy 1F) filmów poświęconych profilaktyce raka szyjki macicy, przygotowanie stanowiska informacyjnego na temat HPV oraz raka szyjki macicy na organizowanym – w ramach projektu „Zdrowy Kalisz” - II Szkolnym Pikniku Zdrowia, przygotowanie stanowiska informacyjnego w ramach „Drzwi Otwartych Szkoły”.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć:

http://www.pierwszykrok.edu.pl/nauczyciele/o-programie

Galeria

  • Powiększ zdjęcie