Debiut literacki Kamila Bałyńca na łamach pisarze.pl

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 lutego 2017

Kamil Bałyniec właśnie zadebiutował twórczo - autor poniższego artykułu zamieszczonego na stronach ogólnopolskiego Tygodnika Literacko-Artystycznego pod egidą Związku Literatów Polskich, pisarze.pljest uczniem klasy IIIc Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu. Jego pasjami są motocykle i samochody. Ponadto interesuje się historią i muzyką metalową. Publikujemy artykuł w intencji promowania młodych talentów - redakcja pisarze.pl.