XXIV KALISKI KONKURS INFORMATYCZNY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 października 2015

Konkurs, organizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu ma charakter otwarty. Polega na napisaniu programu komputerowego przeznaczonego na komputery klasy IBM-PC pracujące pod kontrolą systemu operacyjnego Windows lub Linux oraz na urządzenia mobilne pracujące pod kontrolą systemu operacyjnego Android lub Windows Phone.

Prace konkursowe należy nadsyłać pocztą, przesyłką poleconą lub osobiście pod adres:
IV Liceum Ogólnokształcące
ul. Widok 96a
62-800 Kalisz
w nieprzekraczalnym terminie do 16 maja 2016 r oku (decyduje data stempla pocztowego).
Prosimy o zachowanie dowodu nadania przesyłki!

Regulamin XXIV Kaliskiego Konkursu Informatycznego Zobacz

Od kilku lat uczniowie naszej szkoły, prowadzeni przez mgr inż. Jacka Wardęgę zajmują w zawodach najwyższe pozycje. W ubiegłym roku zdominowaliśmy konkurs, zdobywając wszystkie miejsca na podium:

1 miejsce Dominik Duśter 3C (technik teleinformatyk)
2 miejsce Łukasz Magiera 2C (technik teleinformatyk)
3 miejsce Jakub Sztandera i Szymon Kaczmarek 1D (technik informatyk)


a także wyróżnienie - Igora Staszak i dyplomy - Mikołaj Bartosik, Karol Nagiel, Wiktor Kania, Adrian Wolf i Kacper Król.