SPOTKANIE DYREKTORA SZKOŁY MGR INŻ. MARIUSZA PAWLAKA I PANI ELŻBIETY WOJTYŁY - KIEROWNIKA SEKCJI HIGIENY I PROMOCJI ZDROWIA W PSSE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 września 2016

W dniu 22.09.2016 r. odbyło się spotkanie Dyrektora szkoły mgr inż. Mariusza Pawlaka i Pani Elżbiety Wojtyły - kierownika Sekcji higieny i promocji zdrowia w PSSE w Kaliszu. Spotkanie to dotyczyło wizytacji z oceny realizacji następujących programów edukacyjnych:

  1. Program Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce-profilaktyka tytoniowa.
  1. Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.
  1. Krajowego Programu Zwalczania AIDS i zapobiegania zakażeniom HIV.

Ponadto zostały omówione nowe działania i zadania do realizacji na nowy rok szkolny 2016/2017. W podsumowaniu realizacji działań i ich omówieniu  pomagała mgr Anna Kuczyńska – pedagog szkoły.

Spotkanie z Panią Elżbietą Wojtyłą – Kierownikiem Sekcji i promocji zdrowia w PSSE w Kaliszu odbyło się w bardzo miłej i serdecznej atmosferze.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie